<- Gå till Aktuelltöversikten

Leila gör praktik på WOG

Under sju veckor har Lejla Hasanbegovic genomfört en näringslivsförlagd kurs hos WOG Trä i Vaggeryd. Vanligtvis läser hon till högskoleingenjör inom Logistik och ledning på Tekniska Högskolan i Jönköping. Lejla tycker det varit intressant att praktisera det man lärt sig i teorin på utbildningen. Hon tycker att det har varit lättare att se helheten på verksamheten på ett mindre företag. Hon lyfter även fram att det varit intressant att vara på ett företag som jobbar business to business. 

Jonas Ireklint, fabrikschef på WOG Trä, har varit Leilas handledare för den näringslivsförlagda kursen.

- "Under tiden hos oss på WOG har Lejla har jobba med ett flertal frågor kopplade till planering och logsitik" säger Jonas. Han fortsätter "Även om Lejla ännu inte gjort sin slutredovisning ser vi redan nyttan med hennes arbete och vi kommer sannolikt förverkliga delar av det hon kommit fram till i ".

 

Både Lejla och Jonas är båda överens om att det måste vara givande för både student och företag.

 

WOG Trä kopplades ihop med en student genom projektet KVIST som är ett samarbetsprojekt med LNU, JU och Träcentrum i syfte att öka samarbetet mellan akademin och företagen.  Christer Andersson på Träcentrum har inom ramen för projektet matchat ihop företag och student med varandra.

Vill du veta mer? Kontakta Christer Andersson eller Thomas Strand på Träcentrum

Christer Andersson 070-684 11 18 christer@tracentrum.se

Thomas Strand 073-055 43 07 strand@tracentrum.se