<- Gå till Aktuelltöversikten

Ledarutveckling för innovation

Nu startar vi ett spännande projekt om ledarskap, innovation och kunskapsutveckling som vänder sig till Höglandets chefer, ledare och/eller stabspersoner, i privat eller offentlig verksamhet.

LEDARUTVECKLING FÖR INNOVATION

Vem vill jobba med dig imorgon – och varför?

Det du erbjuder idag – kommer någon att vilja betala för det?

Alla snackar om digitalisering – gör du det?

Vad: Internationella Handelshögskolan (JIBS) och Tekniska Högskolan (JTH) bjuder in till deltagande i en kvalificerad ledarutvecklingsgrupp (LUG), ett utvecklingsprojekt som sätter framtiden, innovation och ledarskap på agendan. Exempel på utmaningar att arbeta med är hållbarhetsfrågor, kompetensförsörjning och ledarskap för innovation och förnyelse.

Vilka kan delta: Chefer, ledare, stabspersoner.

När: Gruppen träffas 7 gånger under ca 1 år tillsammans med en processledare, en forskare och två studenter. Varje träff är fyra timmar.

Läs mer i vår inbjudan.

Läs också mer om upplägget i denna folder.