<- Gå till Aktuelltöversikten

Lärlingsutbildning med en möjlig yrkesutgång mot företag inom träindustrin

Nu startar Brinellgymnasiets industritekniska program lärlingsutbildning med en möjlig yrkesutgång mot företag inom träindustrin. Lärlingsinriktningen innebär att eleverna halva studietiden andra och tredje året är lärlingar ute på plats hos företag. Färska siffror från TMF visar att nära 7 000 nya medarbetare behöver rekryteras till industrin fram till 2023, och lärlingsprogram kan vara ett sätt att fylla en del av rekryteringsbehovet på produktionssidan.

Målet är att satsningen ska locka fler elever och ge ökade chanser för eleverna att få anställning direkt efter sin examen.

– Nu gör vi en nysatsning i hopp om att till nästa höst intressera fler, säger gymnasiechefen Richard Weibull till lokaltidningen Smålands Dagblad. Vi gör bedömningen att utbildningen kan locka fler att söka när eleverna vet om att en stor del av utbildningen förläggs ute på företagen som lärlingar.

Marcus Nordal, rektor för det industritekniska programmet lyfter fram att dagens moderna industri med högteknologiska maskiner ställer krav på välutbildade operatörer, vilket är precis vad den nya lärlingsutbildningen kommer leda till.

Rent ekonomiskt blir det fördelaktigt för de som väljer lärlingsutbildning, eftersom utbildningen berättigar till ett utökat studiebidrag.

En lärlingsutbildning vid industritekniska programmet kan leda vidare till flera spännande yrkesvägar, antingen genom jobb direkt eller genom att läsa t ex en yrkeshögskoleutbildning efter gymnasiet.

Vill du veta mer om samarbetsmöjligheterna kring lärlingsutbildning?

Kontakta Joakim Brobäck på Träcentrum, 0380 – 55 43 10, joakim@tracentrum.se