<- Gå till Aktuelltöversikten

Laddad ledningsgrupp för viktig utbildning

l

Nu har ledningsgruppen för YH-utbildningen Produktionsledare industriell träbyggnation startat sitt arbete genom ett första digitalt möte. Denna viktiga utbildning drivs av Träcentrum i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping och genomförs på distans under två terminer. Utbildningen är perfekt för den som jobbar inom hus- och byggproduktion och som vill ta nästa steg i sin utveckling.

Möjligheten att söka finns fr o m den 15 mars och utbildningen drar i gång den 30 augusti. I ledningsgruppen för utbildningen finns engagerade personer: Lars Atterfors (Ordförande), Erik Söderholm (Utbildningsledare), Mats Kihlman (Tekniska Högskolan i Jönköping), Daniel Sparre (Eksjöhus), Ola Adolfsson (Hjältevadshus), Peter Stenfelt (OBOS), Jonas Fred Häll (Frid & Hell´s Bygg AB) och Frank Beno (Derome Träteknik).

Läs mer om utbildningen här