<- Gå till Aktuelltöversikten

KVIST gör nytta för företag och lärosäten

Företag inom träindustrin kan ha stor nytta av det arbete som utförs inom den akademiska världen – och tvärtom. Det har projektet KVIST tagit fasta på och under tre år kommer Träcentrum tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet att fokusera på att växla upp samverkan mellan de två miljöerna.

- Det finns en nästan outsinlig potential för både företag och akademi som vi vill fånga upp och synliggöra, berättar Joakim Brobäck, vd på Träcentrum. 

KVIST står för ”Kompetensväxel inom skog och trä” och innebär att samarbetet och kompetensöverföringen mellan lärosäten och företag ska ”växlas” upp. Det kan låta som en relativt utmanande uppgift, men de förstudier som gjorts på Träcentrum, Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan i Jönköping visar att det finns ett behov av en mer formaliserad struktur för ett ökat utbyte.

Läs mer i vår artikel här.