<- Gå till Aktuelltöversikten

Kreativiteten flödar i designsal och verkstad!

Möbeldesign2

Kursen möbeldesign 2 är lite som ett gemensamt examensprojekt där studenterna i programmet Produktutveckling med möbeldesign, utifrån ett tema, designar och skapar möbler som skall ställas ut på Möbelmässan 2022. I år är temat för möblerna ”Svenska skogen” och projektet är ett samarbete med Trakt Forest hotell utanför Holsbybrunn. Studenterna är indelade i 5 grupper och varje grupp skall skapa ett bord och 2 sittmöbler. Hotellet som byggs mitt ute i skogen är ritat av arkitekt Gert Vingård.

Parallellt med att designa möbler jobbar studenterna med projekt möbelmässa 2022. En projektgrupp är vald och Alva Elg är utsedd till projektledare. Klassen har ansvar för att hela organiseringen runt utställningen, inklusive transport och bemanning, på möbelmässan kommer att fungera. Material till möblerna och möbelmässaprojektet genomförs med stipendium från Göte och Linneas Öhrskogsstiftelse.

Följ deras arbete på våra sociala medier!