<- Gå till Aktuelltöversikten

Klimatveckan 2014 18-21 maj

Den 18-21 maj 2014 äger Klimatveckan rum i Jönköpings Län. Klimatveckan 2014 är en mötesplats för att sprida kunskap, skapa gränsöverskridande nätverk och stärka det pågående energi- och klimatarbetet.

Läs mer på Klimatveckans hemsida:

http://klimatveckan.klimatradet.se/ 

 

PO Simonsson från Träcentrum är en av ledamöterna i länets Klimatråd. Klimatrådet för Jönköpings län består av 29 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövding Minoo Akhtarzand.

Ledamoterna _webb

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision Plusenergilän år 2050. Arbetet utgår från Klimat- och energistrategin för Jönköpings län där det konstateras att det behövs en målmedveten samverkan mellan länets aktörer för att klara den genomgripande omställning som klimatfrågan kräver.

Under vecka 21 arrangerar Klimatrådet tillsammans med Elmia

Klimatveckan 3_webb

Klimatveckan 2014, en mötesplats för att sprida kunskap, skapa gränsöverskridande nätverk och stärka det pågående energi- och klimatarbetet. Till skillnad från andra aktörer och evenemang ska Klimatveckan skapa en helhet och en unik mötesplats genom att nå alla målgrupper i regionen; näringslivet, kommunerna, högskolan och invånare. Syftet med Klimatveckan är att manifestera klimatfrågan i Jönköpings län i samklang med länets kommuner, företag, organisationer och invånare.

Träcentrums Johan Palm är en av talarna under konferensen, och håller föredrag på temat Träindustrins betydelse för klimatet, att utnyttjande av trä som material innebär att vi drar undan koldioxid från kretsloppet en längre eller kortare period och detta ger också signaler till skogsbruket att ett aktivt brukande av skogen gynnar både klimat och ekonomi. 

Klimatveckan 2_webb  Klimatveckan 1_webb