<- Gå till Aktuelltöversikten

Klimatpris 2014

Klimatrådet för Jönköpings län delar den 5 december ut sitt Klimatpris för tredje gången. 

Klimatpriset ger Klimatrådet möjlighet att lyfta fram de mest framstående, ambitiösa och innovativa åtgärderna inom energi- och klimatarbetet i länet. Klimatrådets fokusområdet speglar de fyra tävlingsområdena:

  • Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

Klimatpriset är en årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län. Sedvanlig prisutdelning sker på länsresidenset som år 2014 ägerrum den 5 december, i samband med Klimatrådets sista möte för året.

Den 22 oktober är sista nomineringsdag för 2014 års Klimatpris!

Nominering görs på http://klimatradet.se/klimatpriset/

 

 Klamatradet _logo -300x 113