<- Gå till Aktuelltöversikten

Kinesisk delegation besöker Träregion Småland

5 -9 maj besökte en kinesisk delegation Träregion Småland. Delegationen består av Mr Li Peixin, branschexpert på Shanghai Timber Trading Association, tillsammans med ett tiotal kinesiska importörer av trävaror.

DSC 0485Webb

Kinas intresse för svenska trävaror fortsätter öka. 2013 blev historiskt för Sveriges sågverksindustri. Den svenska exporten av sågade trävaror till Kina nådde 367,500 m3. En ökning med hela 226%! För första gången fick Sverige vara med på topp 10-listan för exportörer av sågade trävaror till Kina.

Thomas Strand på Träcentrum arrangerar det kinesiska besöket inom ramen för Träregion Småland , med bl a seminarier, matchmaking och sågverksbesök. Allt för att erbjuda en unik plattform för direkt kommunikation mellan vår småländska träindustri och potentiella köpare från Kina.

Besök på sågverk

Den kinesiska delegationen har under veckan besökt plusernergihus i trä i Växjö samt sågverken Vida Alvesta, Nydala samt Bodafors Trä.

De fick bland annat på plats se såg-och hyvlingsteknik och olika kvaliteter på de sågade och hyvlade varorna. Thomas Strand berättar att intresset var stort och att såväl gästerna från Kina som sågverken uppskattade besöken mycket.

Dsc00540webb

Matchmaking på Träcentrum

Den 8-9 maj är det seminarier och matchmaking för kinesiska och svenska intressenter på Träcentrum. Seminarierna handlar om
• Den kinesiska marknaden
• Den kinesiska marknaden ur ett svenskt tillväxtorienterat perspektiv
• Successful stories från småländska sågverk – Vida, Gransjöverken och Bergkvists
Matchmaking mellan kinesiska och svenska företag kommer avsluta veckans program.

DSC 0459Webb

 

EU_centrerad _RGB Woodtheheartofsmaland _smaland -pos

Besöket från Kina genomförs inom ramen för Coachingprojektet och medfinansieras av EU,s Regionala Utvecklingsfond, Träregion Småland och Regionförbundet i Kalmar län.