11
2013-12-10 08:00
Limnologen 8 Vån Hus I Växjö

Kick-off och Framtidsverkstad Smart Housing Småland

Smart Housing Småland vann i juni i år Vinnovas Vinnväxt-utlysning som innebär finansiering för en innovationsmiljö som skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i trä och glas. Ett intensivt arbete för att starta upp innovationsmiljön har pågått under hösten. Den 10e december sker den officiella kick-offen på Linnéuniversitetet med mingel och invigning av Smålands tre landshövdingar. Dagen efter sker en framtidsverkstad där agendan för innovationsmiljön det närmaste året sätts.

Kick-offen, som lockar en bit över 100 personer bjuder, förutom invigning av alla tre landshövdingarna, även på inspiration från Anders Josephsson, politiskt sakkunnig hos bostadsministern på Socialdepartementet, Magnus Silfverhielm, arkitekt och professor på Linnéuniversitetet, David Furendal, vd för Screen Interaction och Marit Werner, från programledningen för Vinnväxt-programmet, Vinnova.

 -          Vi kommer också att berätta om de insatser som gjorts i innovationsmiljön hittills och dessutom visa upp de första prototyperna, säger processledare Per-Erik Eriksson.

Dagen efter, den 11e december, genomförs en Framtidsverkstad där arbetet i Smart Housing Småland formas för kommande år. Framtidsverkstaden är öppen för alla företag och organisationer som vill delta i innovationsmiljöns arbete och bygger på delaktighet, kreativitet och engagemang. Tekniken användes med framgång redan i ansökningsskedet.

-          Tanken är att skapa delaktighet och engagemang för Smart Housing Småland, och en inriktning som aktörer i hela Småland kan fortsätta att stå bakom och arbeta för, säger vice processledare Marianne Grauers.

 

Kick-off
Linnéuniversitetets M-hus 10 december, 17-21

 

Framtidsverkstad
Linnéuniversitetets M-hus 11 december, 8-17

 

För mer information kontakta:

Per-Erik Eriksson
Projektledare Smart Housing Småland
010 516 62 66
per-erik.eriksson@smarthousing.nu

 

Carin Karlsson
Kommunikationsansvarig
072-503 71 4
carin.karlsson@smarthousing.nu

 

Smart Housing är ett initiativ som stöds och finansieras av universitetet och högskola, offentliga aktörer och företag i hela Småland samt Vinnova. För att läsa mer se www.smarthousing.nu<http://www.smarthousing.nu> eller följ oss via sociala medier Twitter: Smarthousing1, Facebook: Smart Housing Småland