<- Gå till Aktuelltöversikten

Jönköpings läns energi- och klimatstrategi - se filmen

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En ny klimat- och energistrategi har tagits fram av Länsstyrelsen för Jönköpings län.

Strategins framtagande har skett i bred samverkan med aktörer i länet under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Klimatrådet Jönköpings län har med sina fokusgrupper bidragit i arbetet och därutöver har Länsstyrelsen bjudit in till arbetsmöten med offentlig sektor, privata näringslivet och organisationer.

En film som sammanfattar strategin finns framtagen, och du kan också välja att ladda ned hela strategin och läsa den.

Se filmen här

Ladda ned rapporten här