<- Gå till Aktuelltöversikten

Intern träff i projektet BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer. Linnéuniversitetet och Jönköping University ingår i projektet liksom Träcenturm och RISE.

Den 24 september hade projektets medarbetare en intern träff för att diskutera resultat och sista delen av projekten. Representanter för de olika delprojekten Affärsmodellsinnovering, Metadesign och Tekniska protoyper fanns på plats. Delprojektet  Tekniska Prototyper hade med sig några av prototyperna och förevisade för deltagarna.

Inom projektet planeras en extern slutkonferens, mer information om detta kommer.

Läs mer om BOOST.