11
2013-01-21 10:00

Inredningsalliansen hade slutseminarium på Träcentrum

Inredningsalliansen består av fem inredningsföretag som i ett stort gemensamt projekt analyserar kompetensbehoven och genom utbildning av personalen skapar förutsättningar för framtida fortlevnad.

I slutet av november samlades representanter för företagen på Träcentrum för att redovisa resultat av projektet.

-För att vara konkurrenskraftiga mot låglöneländerna måste vi hela tiden öka vår kompetens, säger ITABs VD Roger Johansson. Det arbete som vi hittills lagt ner är en del av en större process.

Projektet stöds av Europeiska socialfonden som finansierat projektet med 3,5 miljoner kronor. Pengarna har bl a använts till att utveckla ledarskap, jämställdhet och effektivare produktion.

Efter omfattande kompetenskartläggningar i företagen har man i projektet arbetat med gemensamma utbildningar som har svarat mot de behov som framkommit i analyserna. Genom att samordna utbildning gemensamt har en kostnadseffektivitet och bättre samverkan företagen emellan uppnåtts. Ett stort antal personer i de fem företagen har genom projektet höjt sin kompetens inom olika områden.

I samarbete med Träcentrum vill Inredningsalliansen också väcka intresse för att anpassa skolutbildningarna till marknadens behov och påverka ungdomar att välja träutbildning.

Företag i Inredningsalliansen

ITAB Shop Concept Nässjö AB, Bending Group AB, Malmbäcksverken, SVENSKA MÖBEL I BFS AB, Åry Trays AB.