12
2016-06-02 15:30

Information om yrkesroller och utbildningar för SYV

Syv1

 

Studie- och yrkesvägledare fick information om trärelaterade yrken på Träcentrum

Skogsstyrelsen bjöd den 2 juni in regionens studie- och yrkesvägledare till en informationsdag som startade på Träcentrum.

Träcentrum, Linnéuniversitet, Sveaskog och Stora Segerstad Naturbrukscentrum informerade om yrkesroller och utbildningar kopplade till trä och skog i olika led.

TräcentrumsVD PO Simonsson berättade bl a om att ett stort antal företag inom möbler, inredning och husproduktion i regionen kommande år behöver anställa många personer med utbildning inom trä och teknik. För de ungdomar som väljer en gymnasieutbildning med inriktning trä finns dubbla möjligheter, både till bra jobb direkt efter gymnasiet men också till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola direkt efter studenten eller senare.

Linnéuniversitetet informerade om sina utbildningar kopplade till trä och skog, och Stora Segerstad Naturbrukscentrum informerade om sin verksamhet och sina utbildningar.
 
Deltagarna fick på plats i skogen se hur en skördare arbetar och även göra ett studiebesök hos Eksjöhus.