<- Gå till Aktuelltöversikten

Information om planerna för Västra Staden i Nässjö samt ny forskning om boende presenterades på Träcentrum

 

Den 8 april presenterades Nässjö Kommuns planer för Västra staden/Digitala trästaden samt ny forskning om boende på Träcentrum. Under eftermiddagen deltog politiker, tjänstemän och personer med koppling till byggande och boende, och på kvällen deltog allmänheten. Träcentrum, Nässjö Kommun, Linnéuniversitetet samt projektet BOOST bjöd in till arrangemanget.

Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg på Nässjö Kommun och Anders Askling, projektledare hos Nässjö Kommun för Västra Staden informerade om bakgrunden till Västra Staden och nuläget i planeringen. Västra Staden är det geografiska området för den nya planerade stadsdelen medan "Digitala trästaden" är ett testbäddsprojekt för att testa tekniska lösningar i en verklig miljö i ett samarbetsprojekt mellan kommun, näringsliv och akademi.

Deltagarna fick information om att kommunen genomfört en medborgarenkät som bl a visade att invånarna i Nässjö vill ha blandad bebyggelse och att närhet är viktigt. Kommunen har också utvärderat både positiva och negativa faktorer kopplat till byggnation i Västra staden. Ett attraktivt sjönära läge för Västra staden med centrumnärhet och möjligheter till att skapa en unik och hållbar stadsdel med träteknik och nya lösningar är några av de positiva faktorerna, medan buller och risker p g a järnväg och trafik, markföroreningar, transformatorstationen, eventuellt vikande efterfrågan samt järnvägens placering som barriär identifierats som negativa faktorer.

Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i ett av delprojekten i forskningsprojektet Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl från Linnéuniversitetet skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt – scenarier de under våren presenterar i en föreställning. Scenarierna beskrivs av forskarna som provokationer eller diskussionsunderlag. En ung student kan till exempel flytta in hos en äldre person som bor rymligt och behöver hjälp med snöskottningen. Men nya lösningar kräver andra typer av kontrakt än de vi är vana vid – hur mäter man till exempel värdet av snöskottning och nyttan av sällskap?

– Sverige har flest ensamhushåll i världen. Vi har vant oss vid att ha mycket plats, men det är inte så framtidsanpassat. Vi kan tänka oss att vi kommer bo fler tillsammans i framtiden och dela på fler saker och ha fler gemensamma utrymmen, och då behövs andra typer av kontrakt mellan människor, säger Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitetet, och projektledare för BOOST metadesign.

Men frågan är – vill vi verkligen bo så här? Mathilda Tham tror inte att folk vill bo på ett sätt där de inte har ett privatliv, men menar att det går att vara privat och samtidigt dela med andra. Det behövs en stor omställning, eftersom vi är vana vid att ha vårt eget: förr delade vi av kostnadsskäl, nu måste vi dela för att hålla oss inom jordens resurser, säger Mathilda.

– Titta bara på alla arga lappar som funnits i svenska tvättstugor! Det kommer att ta tid. Men vi har träffat människor som vill dela allmänna ytor och testa nya typer av boende, när möjligheterna för det finns.

Forskarna valde att fokusera på äldre, migranter och studenter som boendegrupp eftersom Sverige har en åldrande befolkning, en ökande andel migranter, och studenter har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Genom att arrangera workshoppar med grupperna, där även arkitekter och beslutsfattare deltog, har de kunnat sammanställa idéer kring nya former av boende.

– Det visade sig att det är kraftfullt att föra samman beslutsfattare och arkitekter med de boende. Det finns saker i idéerna som alla gillar, till exempel gemensamma utrymmen där vi kan dela på saker, säger Mathilda.

Senare i vår presenteras projektet på fler orter. 

– Eftersom vi kan bjuda in folk fortsätter vi även att lära oss mer om de här frågorna, och kan lyssna på fler människor. Föreställningen genomförs i Växjö, Kalmar, Rävemåla, Tolg och Nässjö, eftersom orterna visar bredden av Småland. Till föreställningarna bjuds både beslutsfattare, Boverket och lokala boende in till dialog, säger Mathilda Tham.

Föreställningen hade dock premiär redan på Möbelmässan i Stockholm den 5 februari.

Om projektet BOOST

BOOST metadesign drivs av designforskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl. Det är ett av tre delprojekt i Boende- och bostadutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och RISE Glas, och finansieras av EU:s regionala strukturfond samt regionala aktörer.

Kontakt

Mathilda Tham, professor vid Linnéuniversitetet, tel 072–536 94 66, mail: mathilda.tham@lnu.se