<- Gå till Aktuelltöversikten

Inbjudan till Årskonferens för Smålands skogs- och trästrategier

Reservera den 4 februari 2020 i din kalender för konferens för Smålands skogs- och trästrategier. Syftet med konferensen är att dela information om de aktiviteter som pågår och planeras, diskutera och prioritera strategiarbetet och ta ut en riktning för det kommande arbetet samt ge Småland en framträdande plats i skogs- och träsverige. Konferensen kommer att ha fokus på tre tydliga och aktuella utmaningar: kompetensförsörjning för träindustrin, skador på skog och nyskapande naturvård.

Läs inbjudan här