<- Gå till Aktuelltöversikten

Inbjudan: Studenter vid Linnéuniversitetet och Jönköping University kan bidra till företagsutveckling på många sätt. Var med på detta webbinarium och få reda på hur!

Studenter kan hjälpa till med en rad insatser som stöttar företags olika behov av utveckling. Anmäl dig till vårt webbinarium den 3 september för att höra mer om möjligheterna och om konkreta exempel på hur detta kan gå till. Studenter, lärare/forskare och företag berättar!

Datum: 3 september
Tid: 09.00 – 10.30
Hur? Digitalt webbinarium via Teams.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Läs mer och hitta länk till anmälan här

För frågor kontakta:

Jenny Bäckstrand, Tekniska högskolan i Jönköping jenny.backstrand@ju.se

Nina Albrecht, Linnéuniversitetet nina.albrecht@lnu.se

Joakim Brobäck, Träcentrum joakim@tracentrum.se KVIST

KOMPETENSVÄXEL SKOG OCH TRÄ KVIST är ett treårigt projekt (2020 – 2023) som drivs av Träcentrum, Tekniska högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet och finansieras av Tillväxtverket och regionerna Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin och akademin. Projektet ska få fler studenter från olika utbildningar att göra praktik och examensarbeten i träindustrin, öka samarbetet mellan företag i utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan akademin och företagen.