11
2016-09-09 07:00
Bild18

Hoshin - utmaningsdrivet strategiarbete

Träcentrum och Jönköping University i samarbete

SNABBA RESULTAT OCH ÖKAD OMSÄTTNING MED JAPANSK METODIK

Tolv småländska företag deltar i ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla metoder för utmaningsdrivet strategiskt arbete i mindre och medelstora företag. Projektet utgår från Hoshin Kanri som bygger på Toyotas arbetssätt för strategi.

Projektet har hittills resulterar i en konkret och testad metodik som används för att generera utveckling ute hos företagen.

Johan Ahlin, som är VD för Dörr & Portbolaget som är ett av de företag som deltar i projektet, säger:

– Först när David Andersson från Träcentrum kom hit tyckte vi att han ställde en massa jobbiga frågor om varför vi gjorde saker på olika sätt. Men efterhand, och ganska snabbt, märkte vi att hans frågor hjälpte oss att utvecklas. Nu ser vi tydligt att den organisatoriska utvecklingen medfört en betydande effektivitets- och lönsamhetsförbättring. När Dörr & Portbolaget inledde arbetet med Hoshin låg omsättningen per anställd på 1,2 miljoner kr onor per år och nu, ett och ett halvt år senare, har omsättningen per anställd ökat till 1,48 miljoner kronor per år.

– Projektet handlar om strategiarbete, det vill säga skapa långsiktig riktning. Det handlar också om att mobilisera alla anställda så att de på ett organiserat sätt kan och vill medverka till att planer genomförs. Målet är att hela företaget systematiskt jobbar mot gemensamma övergripande mål, säger Anders Melander, projektledare och docent i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan. 

Vill du också delta eller ha mer information?

Välkommen att kontakta:

Anders Melander, projektledare, 0709-792 010

David Andersson, Hoshinkonsult, 0380 - 55 43 80