12
2013-04-02 00:00
Utbildning1

Högskolekurser - en möjlighet för både företage och anställd personal

Nu är det dags att söka till höstens högskolekurser. Ja, det är budskapet just nu från våra lärosäten. Kanske känner du som företagare eller du som anställd att det inte gäller dig och ditt företag. Men har du tänkt på att det finns runt 800 högskolekurser som går på distans och med en 25% studietakt? Cirka hälften av dessa genomförs helt utan obligatoriska fysiska träffar, dvs helt på distans med internet som arbetsverktyg. För ett företag finns här många intressanta utbildningar som kan vara användbara för kompetensutveckling av personalen. För att nämna några kurser med 25% studietakt som går på distans via internet och utan obligatoriska träffar:

• 3D Cad Grundläggande (Högskolan i Dalarna)
• Affärsengelska (Högskolan i Halmstad)
• Arbetsrätt (Högskolan i Väst)
• CAD och Produktutveckling (Högskolan i Gävle)
• Design för det goda livet (Högskolan i Borås)
• Hållbart familjeskogsbruk (Linnéuniversitetet)
• Industridesign - design av lätthanterliga förpackningar (Mittuniversitetet)
• Internetpublicering och webbdesign (Högskolan i Kristianstad)
• Introduktion till Lean (Luleå Tekniska Universitet)
• Digital bildbehandling (Högskolan i Jönköping)
• Konsumentbeteende (Mälardalens högskola)
• Kvalitetsstyrning (Mälardalens högskola)

(Vissa av dessa kurser kan ha fysiska träffar som i så fall i regel är frivilliga att delta på)

Själva utbildningsplatsen är kostnadsfri men man får köpa studentlitteratur och ev datorprogram om man inte har det som utbildningen omfattar.

Grunden för att delta i dessa utbildningar är allmän högskolebehörighet och vissa kurser har sedan också särskilda behörighetskrav, t ex måste man kunna engelska för att få delta i kursen ”Affärsengelska”.

Reell kompetens från yrkeslivet kan också ge högskolebehörighet
Även om man hoppat av gymnasiet eller aldrig började så finns det ändå möjlighet att få gå högskolekurser. Man har kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier men som ändå gett kunskaper som motsvarar högskolebehörigheten. Då kan man ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. Mer information om det hittar du här https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag/  och mer information om själva ansökan om prövning av reell kompetens hittar du här https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag/Ansok-om-provning-av-reell-kompetens-sa-har/

Tänk på att varje högskola har sitt eget förfarande när det gäller prövning av reell kompetens, så kontakta aktuell högskola för information om hur prövningen går till just på den högskolan.

Sista datum för anmälan till högskolekurser är 15 april och anmälan görs på http://www.antagning.se