Konferens
2017-09-22 08:51

Hållbarhet och digitalisering tema när SST träffades på Träcentrum

Södra Sveriges trävaruexportförening (SST) är en fristående förening som bildades 1936. Föreningen har 68 företag som medlemmar. SST anordnar marknads- och informationsmöten, utbildningar, kontraktstolkningar samt studiebesök. I föreningen finns ett stort kunnande och nätverk inom trävarubranschen.

Den 21 september hade SST i samverkan med Coachingpojektet bjudit in medlemmarna till seminarium på Träcentrum. Programmet inleddes av SST:s ordförande Bo Skacke. TMF:s miljö- och hållbarhetschef Robin Ljungar gav en grundlig allmän information om miljö och klimatproblematiken men även inspirerande ord om trä som viktigt framtidsmaterial. 

Torbjörn Noaksson på Din Webbstrateg informerade om möjligheterna med digital kommunikation. Dagen avslutades med att Dan Jacobsen JSC gav praktiska råd om Office 365, rapporterar Träcentrums Christer Andersson som deltog i seminariet.