<- Gå till Aktuelltöversikten

Fullt till sista bänkraden på Södra Skogsägarnas höstmöte på Träcentrum

Det var verkligen fullt till sista bänkraden när Södra Skogsägarna genomförde ett av sina höstmöten på Träcentrum för sina medlemmar/ägare.

På mötet medverkade Daniel Andersson som är teknisk chef på Södra Building System. Daniel berättade om hur produktionen av korslimmat trä (KL-trä) går till. Utöver de mycket stora miljöfördelarna som KL-trä har lyfte Daniel även fram fördelar med träets låga vikt där transporter och byggandet underlättas. Vid byggnationer KL-trä går det 3 gånger fortare än med betong, vilket är ytterligare en stor fördel med KL-trä sa Daniel.

Tomas Andersson som jobbar på Södra berättade om projektet ”Kraftsamling tall”, och mötet avslutades med att de cirka 80 deltagarna fick lyssna till områdeschef Tim Nordling som informerade om hur man hanterat angrepp från granbarkborre. Tim menade att de stora insatser som gjorts har varit nödvändiga och att det gått bra.

Fakta Södra Skogsägarna:

Södra Skogsägarna grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med fler än 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24,2 miljarder kronor. Södra Skogsägarna producerar råvaror, pappers- och textilmassa och grön energi och tar vara på alla delar av trädet. Södra Skogsägarna är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser.

Höglandets sbo, Södra (som höll sitt höstmöte på Träcentrum) har 1450 medlemmar i ett område från sydost Nässjö till Huskvarna och i norr till gränsen mot Östergötland.