11
2014-04-09 12:00
Woodtheheartofsmaland _smaland -pos

Framgångsrikt arbete med coaching hjälper till att stärka träindustrin

Träindustrin i Småland har många styrkor men står också inför många utmaningar. Genom ett pågående Coachingprojekt stöttar Träcentrum små och medelstora företag inom branschen att stärka sin konkurrens-kraft. Bakom satsningen står de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län.

Coachingprojektet pågår till och med december 2014 och innehåller en rad insatser som på olika sätt ska stärka konkurrenskraften hos länens trärelaterade företag.

Projektet syftar till att genom riktade insatser mot företag, företagsnätverk och enskilda personer stödja små och medelstora företag i deras utvecklingssatsningar genom coachning och stöd före, under och efter utvecklingsinsatsen, säger Thomas Strand på Träcentrum som arbetar med Coachingprojektet.

- Träcentrum har initierat ett stort antal projekt och aktiviteter ute hos företagen. Vi har samordnat och utfört seminarier och nätverksträffar med teman som bottnar i företagens behov. Frågor som är i fokus är försäljning, export, ledarskap och kommunikation samt energieffektivisering.

110 företag i Småland har besökts och varje företag har fått sin handlingsplan att arbeta vidare med. Stöd från Träcentrum ges under hela processen. Efter en genomgång av företagets marknad, produkter, produktion, personal och organisation fås en tydlig bild av vad företagen behöver stärka sig i, säger Thomas Strand. Vi hjälper bl.a. företagen att knyta nya kontakter till konsulter, forskare och studenter, söka olika former av företagsstöd och coacha enskilda projekt som kan röra innovationsutveckling.

I Jönköpings län är ett av de företag som deltagit WOG TRÄ i Vaggeryd. Jonas Ireklint som är produktionschef säger: ”Vi har tidigare jobbat med 5S inom EU mål 3 för att styra vår verksamhet. Nu ville vi höja nivån ytterligare. Därför tackade vi ja till Träcentrum eftersom vi har goda erfarenheter av tidigare samarbeten. Nu ska vi speeda upp kvalitetsarbetet och samtidigt behålla allt bra som vi redan har byggt upp. Hela företaget ska genomlysas, vi ska lära oss jobba smartare och effektivare, vi ska utföra förbättringsåtgärder i både stort och smått, och sedan följa upp. Målet är att vi ska få ett ännu effektivare företag med korta ställtider – och givetvis ökad lönsamhet.”

WOG-Trä

I Kronobergs län är ett av de företag som deltagit Lidhults Kök. "Coachingen från Träcentrum resulterade i att vi började arbeta med söka nya återförsäljare samt att stärka marknadsföringen totalt sett. Det har utan tvekan varit utvecklande för oss", säger Jörgen Jonsson, delägare i företaget.

Lidhults -Kök

 

I Kalmar län är ett av de företag som deltagit Påskallaviks Snickeri. ”Vi är ett litet företag med sex anställda och en mycket kvalificerad maskinpark. Det är frustrerande att ha möjligheter och överkapacitet som inte utnyttjas. Företaget går bra ändå, men nu kände vi att vi behövde hjälp att ta nästa steg och kunna marknadsföra oss mot nya målgrupper. Träcentrum har genom sina insatser och förslag kunnat hjälpa oss att gå vidare och se vilka utvecklingsområden som är realistiska för oss”, säger Peder Ivarsson som är VD för företaget. Peder valdes för övrigt nyligen till Årets Företagare och Årets Entreprenör 2014 i Oskarshamn.

Påskallaviks -Snickeri

För eventuella frågor kontakta: Thomas Strand, projektledare Träcentrum: thomas@tracentrum.se, 072-502 37 00.

 

Coachingprojektet medfinansieras av 

EU_centrerad _RGB Woodtheheartofsmaland _smaland -pos