<- Gå till Aktuelltöversikten

Seminarium om kompetensförsörjning

Utbildning

HUR KLARAR DITT FÖRETAG SIN KOMPETENSFÖRSÖRJNING?

Välkommen till ett spännande seminarium där företagserfarenheter diskuteras med forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för de flesta företag, oavsett om de finns i en storstad eller på en mindre ort. Forum Förnyelse forskar om regionala arbetsmarknader med fokus på kompetensförsörjning, mångfald och samverkan. Forskningen handlar alltså om din vardag!

Vid detta seminarium får du både ta del av intressanta forskningsresultat och lyssna på företag som aktivt jobbar med kompetensförsörjning utifrån olika perspektiv. Dessutom får du möjlighet att träffa andra företagare i regionen som står inför liknande utmaningar som ditt företag. Vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina idéer och erfarenheter!

Mer information och anmälan finner du här:

Till inbjudan

www.forumfornyelse.se/kompetensforsorjning