<- Gå till Aktuelltöversikten

Forskningsrapporter om funktionsnära värden

"Riktlinjer för utformningen av bostadsmiljön och boendekvalitet på kommunala äldreboenden", "Level of evidence as a servizitation in BIM process" och "Towards Evidence-Bases BIM" är ämnena för de intressanta rapporter som tagits fram inom BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper, närmare bestämt i den del av projektet som fokuserar på BIM och funktionsnära värden. Forskare från Jönköpings Tekniska Högskola/Jönköping University har publicerat forskningsrapporterna:

LEVEL OF EVIDENCE AS A SERVITIZATION IN BIM PROCESS/Fischl, Granath, Johansson

Kommunala riktlinjer för särskilt boende - - en jämförande analys av utformningskrav och evidensnivåer En delstudie inom BOOST: Funktionsnära värden/Kaj Granath

Towards Evidence-Based BIM/Johansson, Granath, Davoodi, Fischl

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland.