11
2013-03-21 17:00
Penna, linjal m.m

Företagsutveckling hos Wigells Stolfabrik

Ett lyckat organisationsförändringsarbete pågår för fullt på Wigells Stolfabrik i Malmbäck. Projektet är en del av Träcentrums Coachningsprojekt som genomförs inom ramen för satsningen Träregion Småland.

Ägare till Wigells Stolfabrik, Roland Öhgren, uttrycker att han är mycket nöjd med samarbetet mellan Träcentrum och företagscoachen Anders Friberg Konsult AB.

Anders Friberg är en välmeriterad före detta företagsledare och idag företagscoach och styrelseproffs som vi på Träcentrum har glädjen att samarbeta med i detta projekt.

Wigells Mars 2012

På bilden ses bland annat från vänster Kristina Fagerström ansvarig för coachningsprojektet, Anders Friberg och Roland Öhgren med övrig personal.

 

EU_centrerad _RGB  Woodtheheartofsmaland _smaland -pos