<- Gå till Aktuelltöversikten

Företagsforskarskolan ProWood – en forskarskola med och för träindustrin.

JTH blir navet för forskarskolan ProWOOD och ett flertal regionala företag inom träbranschen deltar aktivt. Doktorander knyts till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete. På så sätt kommer forskningen fokusera på precis de frågor och problem som företagen och tränäringen i stort upplever.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Träcentrum i Nässjö, Linnéuniversitetet och JTH. ProWood stöds av KK-stiftelsen, som är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Läs mer om ProWOOD på Högskolan i Jönköpings hemsida