11
2013-09-30 00:00
Stepstoexport4

Exportframgångar beror inte på slumpen, utan på fokus och en medveten strategi!

Onsdagen den 25 september startades Steps to Export på Träcentrum, ett exportnätverk som leds av Business Sweden där Karin Darlington, Johannes Falkeström och Sven Sievers är exportrådgivare. Deltagarna kommer under 5 träffar lotsas genom de viktigaste exportstegen inför en ny eller reviderad exportsatsning. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Målet är att deltagarna ska utarbeta en handlingsplan som ger svar på frågorna Vad ska jag exportera? Vem är min kund? Vilken marknad efterfrågar det jag erbjuder? Hur ska jag ta mig in på en ny marknad?

Mellan träffarna möter företagen sin personliga exportrådgivare för att gå igenom företagets exportmål och vägen dit.

8 företag ingår i nätverket som arrangeras av Träcentrum och Coachningsprojektet.

 

EU_centrerad _RGB     Woodtheheartofsmaland _smaland -pos