<- Gå till Aktuelltöversikten

Expertkompetens för hållbart byggande

Kurser hösten 2016

Jobbar du med trä- eller byggfrågor? Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria
kurser på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie
anställning. Kursdeltagarna träffas på universitetet vid några tillfällen
per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans. Kurserna
omfattar 7,5 hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier.

Läs mer här:

Expertkompetens