<- Gå till Aktuelltöversikten

Experter informerade om BIM på Träcentrum

BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn.

Under veckan som gick bjöd vi in två experter till Träcentrum för att informera om vad BIM innebär. Roger Johansson från Vertex talade om hur BIM kan påverkas byggandets alla skéenden. Peter Johansson från Jönköping University/JTH informerade om vad BIM är och vad man har för praktisk nytta av det.

Roger Johansson/Vertex

Genom att använda BIM kan man spara tid, pengar och material i byggprocessen och skapa byggnader med större värden för både brukare och förvaltare.

Peter Johansson/JU

Peter Johansson, som är doktor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, jobbar med forskning kring digitala prototyper, funktionsnära värden och BIM med koppling till projektet BOOST. Vi ställde några frågor till Peter:

Jobbar man med BIM i den svenska byggbranschen idag?

BIM används i allt större utsträckning. I större projekt är det sällan som man inte utför BIM-baserad samgranskning med kollsionskontroll. Det händer också mycket just nu vad gäller framtagning av olika standarder, t ex nya BSAB som kallas CoClass.

Krävs det stora investeringar för att komma igång med BIM?

De verktyg som används för att skapa modellerna kan upplevas dyra. Men den största kostnaden ligger i att få den kunskap man behöver inom området. Utan kunskap så kan verktygen skapa mer problem än de ger värde.

Vilket råd skulle du ge ett byggföretag som vill börja arbeta med BIM?

Investera i våra produkter! Vilket innebär att ta in en student, på praktik eller genom att anställa, och var nyfiken. Studenterna, inte minst de som går våran BIM-master, har goda kunskaper om BIM men det är i mötet med kunskaperna inom företaget som värde skapas. Gör heller inte allt direkt utan börja med de lågt hängande frukterna.

Bör alla byggföretag skapa en BIM-strategi?

Jag tror att det är en bra idé då det gör det lättare att sätta av resurser för utveckling inom området. Men man bör vara medveten om att man kommer att skjuta mot ett väldigt rörligt mål, då utvecklingen går så snabbt. Strategin behöver vara dynamisk och skrivas om mer eller mindre kontinuerligt.

 

Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av föreläsarna? Kontakta Christer Andersson på Träcentrum christer@tracentrum.se