<- Gå till Aktuelltöversikten

Examen med stipendieutdelning för designstudenter

Avgångsstudenterna på utbildningen Produktutveckling med möbeldesign hade avslutning med lunch och stipendieutdelning fredagen den 1 juni.

Designmedvetna produktutvecklare

Tekniska högskolans tvååriga högskoleutbildning Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp, genomförs på och i regi av Träcentrum i Nässjö. Träcentrum har uppdraget att ansvara för det operativa genomförandet av utbildningen.

Utbildningen ger de studerande förutsättningar att bli designmedvetna produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen. Genom utbildningen förbereds de för att kunna formge, konstruera och marknadsföra möbler. Utbildningen utvecklar en helhetssyn på designprocessen och ger djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design.

Studenterna i årskurs på Produktutveckling med möbeldesign har tagit sin examen.

Examen

Den 1 juni var det dags för avslutning för årskurs 2. Detta firades med avslutningsceremoni där bl a Träcentrums styrelseordförande Anders Reuthammar avslutningstalade, gemensam lunch och tårta och inte minst stipendieutdelning från Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiefond.

Nils-Åke Blom, ordförande för Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse, flankeras av studenter som fått stipendier

Stipendier

Möbelprofilen Göte Öhrskog donerade 5 miljoner kronor till en stipendiefond på Träcentrum i september 1994. Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse förvaltar stipendiefonden och skall genom årliga stipendier ”understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning med inriktning mot möbelbranschen vid Stiftelsen Träcentrum Nässjö”.

Under 2018 har stipendiefonden stöttat designstudenterna ekonomiskt för att årskurs 2-studenterna ska kunna delta på plats med utställning av möbler på Stockholm Furniture Fair i februari, besök för årskurs 1-studenterna på den internationella möbelmässan i Milano i april samt deltagande med utställning av Ingmar Bergman-kollektion vid Filmfestivalen i Cannes i maj.

Utöver dessa generösa stipendier delades vid examen även ut individuella stipendier till:

Kajsa Dahlbäck (årskurs 1)

Robert Germundsson (årskurs 1)

Anneli Gustavsson (årskurs 1)

Sandra Kjellman (årskurs 1)

Julia Pettersson (årskurs 1)

Marie Strömberg (årskurs 2)

Sebastian Gustafsson (årskurs 2)

Johanna Sundberg (årskurs 2)

Niklas Deblén (årskurs 2)

Lovisa Ryman (årskurs 2)

Ett antal studenter har under året även fått stipendier kopplat till den näringslivsförlagda kursen.

Utbildare Håkan Josephsson och programansvarig Victor Strandgren fick blommor av studenterna.

Träcentrums ordförande Anders Reuthammar avslutningstalade för studenterna om vikten av drömmar