11
2013-10-09 00:00
Energieffsem -017webb

Energieffektivisera ditt företag

Den 8 oktober samlades många intresserade företag för att lära sig mer om hur de kan energieffektivisera sina verksamheter.

Temat på seminariet var just Energieffektivisera ditt företag och 5 föredragshållare berättade om sina erfarenheter och projekt.

Energikontoret Norra Småland inledde dagen och berättade om energinätverk för industriföretag.

SP och Bergs Timber berättade om energianvändningen i sågverksindustrin och hur denna går att minska med minst 20% per producerad m3 till 2020.

Swedish Wattguard presenterade enkla koncept för att reducera elförbrukningen i belysningsintensiva miljöer.

Seminariet avslutades med Callo Sintermetall som målinriktat arbetar för att minska energianvändningen i alla delar av verksamheten.

 

24 deltagare fick med sig många tankeställare hem kring hur man med enkla knep kan minska sin energianvändning.

 

Seminariet arrangerades av Träcentrums Coachningsprojekt tillsammans med Energikontoret Norra Småland och Enterprise Europe Network.

Bild -energisemweb

 

EU_centrerad _RGB Woodtheheartofsmaland _smaland -pos
Energiseminariet genomfördes inom ramen för Coachningsprojektet och delfinansieras av EU,s Regionala utvecklingsfond samt av Regionförbund och Länsstyrelser i Jönköpings,Kalmar och Kronobergs län.