<- Gå till Aktuelltöversikten

Drygt 8 miljoner kronor till den trärelaterade industrin i Småland

 

Europeiska Socialfonden har beviljat 8 359 033 kr till Träcentrum för projektet "Kompetens för alla". Projektet är inriktat på anställd personal hos 35 trärelaterade företag över hela Småland som skall medverka i projektet.

Inom projektet kommer vi titta på vilka utbildningar som behöver genomföras som direkt företagsanpassade utbildningar och vilka kompetensutvecklingsbehov som på något sätt kan lösas genom pågående kompetensutvecklingsinsatser.
Projektet, som är en viktig satsning för företagens långsiktiga kompetensförsörjning,
startar i april 2018 och pågår fram till 31 mars 2021.

Läs vår pressrelease här.