<- Gå till Aktuelltöversikten

Drygt 4 miljoner kronor till den trärelaterade industrin i Småland

Tillväxtverket har beviljat 4 150 860 kr till Träcentrum för projektet "Enklare väg till jobb".

Syftet med projektet är att sjösätta och vidareutveckla den framgångsrika metod som Träcentrum utvecklat inom det tidigare pilotprojektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till arbete" där i stort sett alla kursdeltagare gått ut i arbete efter fullföljd utbildning.

Metoden, som stärker företagens mottagarkapacitet, går ut på att förbättra företagens förmåga att leda en mångkulturell personalstyrka och modellen skall stödja och underlätta för personer som varit en relativt kort tid i Sverige att förstå svensk arbetsmarknad för att underlätta anpassning och möjligheter att kunna arbeta på den svenska arbetsmarknaden.

Projektets övergripande mål är att bättre matcha företagens behov av kompetent personal mot den arbetsmarknad vi har just nu med många arbetssökande med utländsk bakgrund.

Projektet vänder sig till små & medelstora trä- och möbelproducerande företag i Småland, och till de deltagare som är inskrivna på arbetsmarknadsutbildning inom ramen för Träcentrums avtal med Arbetsförmedlingen. Projektet är en viktig pusselbit för att säkra rekryteringen till industrin och ett viktigt verktyg rent integrationsmässigt

Ambitionen är att de små och medelstora trä- och möbelproducerande företagen genom projektet skall få bättre förutsättningar att anställa personer från andra länder med ett annat modersmål än svenska.

Projektet startar i juli 2018 och pågår fram till sista november 2020.

Kontakt:

Bodil Svensson, affärsområdeschef Utbildning & Utveckling Träcentrum

Tfn: 0380 – 55 43 13. Mail: bodil.svensson@tracentrum.se