Utveckling
2017-12-04 12:51

Digitalisering för samhällsbyggandet

Den 4 december anordnade Smart Built Environment en seminariedag tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Under seminariet belystes några av sektorns frågor kring vad digitaliseringen innebär, och praktiska exempel visades.

Peter Johansson, teknologie doktor och universitetslektor i byggnadsteknik med inriktning byggnadskonstruktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som deltar i projektet BOOST, informerade om utbildning och forskning kring digitalisering och BIM.

Under seminariet berättade lokala aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som NCC och Vätterhem om hur de arbetar med digitalisering.

Efter seminariet arrangerdes också en träff för Smart Built Environments partsnätverk