<- Gå till Aktuelltöversikten

Digital produktionsdag lockade många

Den 25 september anordnade TMF, Träcentrum och Hello Future en Digital Produktionsdag på Träcentrum, som lockade närmare 100 personer. Begrepp som publiken fick veta mer om var bl a digital transformation, Internet of Things och Industri 4.0. Många intressanta talare tog plats på scen under dagen.

Moderator var Beata Wickbom, en av Sveriges mest ansedda experter på digitaliseringens möjligheter och en flitigt anlitad föreläsare och inspiratör på teman som digitalisering, innovation och nästa generations tjänster.

Tobias Eklund från Hello Future berättade om en modell för digitalisering som hjälper till att sortera olika typer av insatser som kan ge ett mer enhetligt språk i denna stora och breda fråga. Hello Future är en digital transformationsbyrå som hjälper företag att bygga upp kunskap om digitalisering och digital transformation.

Nina Borgström, Director Digital Design & BIM, White Arkitekter förklarade vad BIM (building information management) är och berättade om dess betydelse för bygg- och inredningsindustrin idag och i framtiden. 

Magnus Mörstam, Intelliger AB förklarade vad som menas med IoT (internet of things) och Industri 4.0 och gav praktiska exempel på hur företag har gjort. Intelliger AB arbetar för att öka kunskapen om digitalisering och IT hos företag och organisationer i syfte att lyfta beställarkompetensen.

Samuel Holmström, vd, Lundqvist Trävaru  berättade om hur företaget med hjälp av inspiration från Google och logik från spelvärlden omvandlats från traditionell trävaruindustri till ett av Sveriges idag modernaste företag. Lundqvist Trävaru har flera år i rad utsetts till Gasellföretag och 2018 tog de emot Smart industri-priset av Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA).

Träcentrum skapar utveckling i regionens företag. Joakim Brobäck, vd, Träcentrum berättade om Träcentrums verksamhet och vi kan hjälpa företagen i regionen. Träcentrum genomför utvecklingsprojekt och utbildningar inom affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling.

Linda Camara,  operativ chef, Tengbom, pratade om hur BIM, robotar och 3D kommer att förändra våra arbetssätt och möjligheter i framtiden. Våra byggnader och miljöer utformas efter produktionstekniken. Idag jobbar vi ganska traditionellt, men om produktionstekniken ändras med digitaliseringen, hur kommer vår framtida arkitektur se ut då?

Temadagen avslutades med paneldiskussion med seminariets talare. 

Information från Hello Future som visades under temadagen hittar du här: hellofuture.se/nyheter/tmf

Cecilia Ask Engström, Martina Hallgren och Sandra Furtenbach från TMF

Två av temadagens deltagare under en övning