<- Gå till Aktuelltöversikten

Digital informationsdag gav inspiration och ny kunskap

På bilden några av arrangörerna: Bernt Henriksen/Automation Region, Ingemar Reyler/Robotdalen, Sandra Furtenbach/TMF, Martina Hallgren/TMF, Joakim Brobäck/Träcentrum samt Robin Ljungar/TMF.

Den 25 september var det dags för den Digitala Produktionsdagen, som i år arrangerades av TMF i samverkan med Hello Future, Träcentrum och Tillväxtverket (Automation Region, Robotlyftet och Automation Expo). Parallellt med temadagen arrangerades utställningen Automation Expo där ett antal automationsföretag visade upp sina smarta produkter och tjänster.

De många deltagarna fick inspiration och ny kunskap kring digital transformation, Robotlyftet, produktion och automation, trender och möjligheter, flexibel robotik, företagsforskarskolan Smart Industri samt imponerande exempel från verkligheten från Edsbyn Senab och NordDesgin Kök.

Vill du veta mer om Smart Industri, kontakta oss på Träcentrum:

Joakim Brobäck joakim@tracentrum.se

Thomas Strand Strand@tracentrum.se

Christer Andersson christer@tracentrum.se

Fredrik Fjellstedt FredrikF@tracentrum.se