<- Gå till Aktuelltöversikten

Designforskare utmanar idéer om hur vi kan bo

Åsa Ståhl, Mathilda Tham och Sara Hyltén-Cavallius i projektet Metadesign inom BOOST.

Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i forskningsprojektet Metadesign i projektet BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt). Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt – scenarier de presenterar i en föreställning på Stockholm Furniture & Light Fair den 5 februari.

Scenarierna beskrivs av forskarna som provokationer eller diskussionsunderlag. En ung student kan till exempel flytta in hos en äldre person som bor rymligt och behöver hjälp med snöskottningen. Men nya lösningar kräver andra typer av kontrakt än de vi är vana vid – hur mäter man till exempel snöskottning?

– Sverige har flest ensamhushåll i världen. Vi har vant oss vid att ha mycket plats, men det är inte så framtidsanpassat. Vi kan tänka oss att vi kommer bo fler tillsammans i framtiden och dela på fler saker och ha fler gemensamma utrymmen, och då behövs andra typer av kontrakt mellan människor, säger Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitetet, och projektledare för BOOST Metadesign.

Forskarna har valt att fokusera på äldre, migranter och studenter som boendegrupp eftersom Sverige har en åldrande befolkning, en ökande andel migranter, och studenter har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Genom att arrangera workshoppar med grupperna, där även arkitekter och beslutsfattare deltog, har de kunnat sammanställa idéer kring nya former av boende – idéer som presenteras i en föreställning på Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm den 5 februari.

– Vi gör en föreställning eftersom formen gör att vi kan fortsätta att lära oss om de här frågorna och vi kan lyssna på fler människor. Vi bjuder in Boverket och andra beslutsfattare med förhoppningen att starta en diskussion kring lagstiftning, eftersom många av idéerna som de boende har kommit med inte stöds av lagen. Då behöver lagstiftare höra vad boende vill ha, säger Mathilda.

Om du ska besöka Stockholm Furniture & Light Fair är du välkommen att se föreställningen den 5 februari kl. 14.00 - 14.45 rum K12 

Om projektet

BOOST metadesign drivs av designforskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl. Det är ett av tre delprojekt i Boende- och bostadutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och RISE Glas, och finansieras av Tillväxtverket.

Kontakt

Mathilda Tham, professor vid Linnéuniversitetet, tel 072–536 94 66, mejl mathilda.tham@lnu.se