<- Gå till Aktuelltöversikten

Seminarium om Den gröna Inköpsprocessen

För att forma din organisations gröna inköpsprocess behöver du förstå tillståndet i världen, värderingstrender och din organisations målbild i miljöarbetet. Träcentrum och JTH bjuder gemensamt in till seminarium på JTH i Jönköping den 2 februari.

Karin Strömqvist Bååthe har arbetat med miljödriven affärsutveckling i ledande befattningar på flera storföretag såsom CocaCola, DHL Europa och på Tyska Postens Huvudkontor i Bonn, och kommer att dela med sig av kunskap, erfarenheter och kritiska framgångsfaktorer.

VARFÖR?

Seminariet ger dig insikter och verktyg för att skapa och driva en grönare inköpsstrategi för din organisation. 

► Kunskap om vår nutids viktigaste miljöutmaningar 

► Värderingstrender, Etik, arbetsmiljö, och CSR 

► Checklista för att skapa en hållbar inköpsstrategi – 6 P:n 

► Vanliga miljömärkningar och dess innebörd 

► Fallgropar när man ställer miljökrav 

► Egenkontroll hos leverantörer kontra revisioner 

► Praktiska exempel och metoder från olika företag och branscher 

MÅLGRUPP 

Seminariet är tvärfunktionellt och vänder sig till såväl verksamhets– och företagsledning, upphandlare och inköpare, och marknadsförare.

Plats: Jönköpings Tekniska Högskola, lokal JTH E1029

Datum: 2/2 -17

Tid: kl. 12.30 - 17.00 -Registrering och lunch kl. 12.30. Seminariet börjar kl. 13.30

Kostnad: 500:- + moms inkl. lunch

Välkommen!

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/den-grona-inkopsprocessen.html

Jenny Bäckstrand, JTH & Malin Löfving, Träcentrum