<- Gå till Aktuelltöversikten

Dags att nominera till Klimatpriset 2015

Känner du någon som förtjänar att uppmärksammas för sina miljö- och klimatinsatser? Kanske du själv har gjort något du är stolt över?

Just nu är det hög tid att nominera dig själv eller någon annan till Klimatpriset 2015.

Klimatpriset är en årlig utmärkelse och höjdpunkt i Jönköpings läns arbete med energi- och klimatstrategin. Klimatpriset ger oss möjlighet att lyfta fram de mest framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Nomineringar tas emot inom något av Klimatrådets fyra fokusområden: 

  • Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till Klimatrådets mål och vision om Jönköpings län som ett plusenergilän i linje med klimat- och energistrategin eller på annat sätt bidragit till att främja länets klimat- och energiarbete inom ovanstående områden. Vinnaren ska vara ett framstående exempel inom sitt område.

Klimatpriset riktar sig till alla som lever, bor och verkar i Jönköpings län och delas ut av Klimatrådet sedan år 2012. Priset består av en gjuten plakett och delas ut av Landshövdingen i december månad. Därutöver ges ett diplom med hedersomnämnande inom varje fokusområde. Nominera dig själv, din organisation eller nominera någon annan som du tycker utmärker sig för att förtjänstfullt ha bidragit till energi- och klimatarbetet!

 

Här kan du läsa mer om klimatpriset och skicka in din nominering http://klimatradet.se/klimatpriset/

Klimatsmart _gron -300x 300