<- Gå till Aktuelltöversikten

Coachingprojektet anordnade seminarie med Parul Sharma på Träcentrum

Den 5 april anordnade Träcentrum inom ramen för Coachingprojektet workshop med Parul Sharma med tema hållbarhet och CSR. Sharma är rektor på The Academy for Human Rights in Business, Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och ordförande i regeringens delegation för Sveriges genomförande av målen.

Deltog gjorde representanter från företag, kommuner och organisationer.

Under workshopen togs bl a upp:

- Hur påverkar de globala målen oss i Sverige?

- Vad innebär Agenda 2030 i praktiken?

- Hur ser utvecklingen ut i Sverige och globalt inom företagande och hållbarhet/CSR?

Parul Sharma säger: - Vi står inför ett paradigmskifte. Vi måste ha modet att prata om korruption som är ett så stort hinder för framgångsrikt arbete med hållbarhetsfrågor. Vi måste också alla ställa oss frågan om vi är beredda att betala lite mer för produkter som är producerade på ett hållbart sätt, för det är vad som krävs för att få effekt.

Deltagarna fick under workshopen interagera och diskutera kring ekologiska och sociala avtryck.

Parul Sharma tillsammans med Christer Andersson, projektledare på Träcentrum som arrangerat seminariet inom ramen för Coachingprojektet/Träregion Småland.