<- Gå till Aktuelltöversikten

Branschens syn på framtiden formar Smålands Skogs- och trästrategier


Tillsammans kraftsamlar 14 organisationer i Småland, varav Träcentrum är en, för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden, genom Smålands skogs- och trästrategier. Strategierna genomgår under 2021 en spännande revidering.

Träcentrum ställde några frågor till Magnus Hellgren, samordnare av strategierna. Klicka här och läs vår artikel med frågorna och svaren.