12
2013-08-12 00:00
Verktygutbildning

Bra betyg på Träcentrums arbetsmarknadsutbildningar

De arbetsmarknadsutbildningar som genomförs i Träcentrums regi på uppdrag av Arbetsförmedlingen följs upp kvalitetsmässigt, och utvärderingarna visar ett mycket högt betyg

Marie Palm på Träcentrum som arbetar med utbildningarna säger:

-Genom Träcentrums goda utbildningskvalitet och nära samarbete med träföretag beträffande praktikplatser når vi vårt mål att göra kursdeltagarna attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Intresset är stort för våra arbetsmarknadsutbildningar, vilket resulterar i fullt intag och vi startar mellan sju och nio utbildningar per år. Utbildningens längd är upp till 22 veckor.

Ett företag som samarbetat med Träcentrum och tagit emot kursdeltagare för praktik är Svensson & Linnér i Rörvik. De är legoproducerande med formpressat fanér och massivt trä som specialitet. För dem är rätt utbildad personal viktigt för framtiden.