<- Gå till Aktuelltöversikten

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Träcentrum

 

Måndag den 13 februari besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Emma Hult, ledamot av civilutskottet och civil byggnadsingenjör, Träcentrum. Hållbart träbyggande var även i fokus då Peter Eriksson gjorde företagsbesök i Anneberg och Eksjö.

Peter Erikssons första stopp var i Nässjö på Träcentrum . Träcentrums verksamhet går ut på affärs-, produkt-, och produktionsutveckling genom samverkan med företag, branschaktörer, högskolor och myndigheter. Under besöket på Träcentrum fick Peter Eriksson och Emma Hult också information om innovationssatsningen Smart Housing Småland vars verksamhet går ut på att stödja innovationer kring smart och hållbart boende med bas i glas och trä.

Under eftermiddagen besöktes Flexator i Anneberg, som sedan 1956 producerat modulbyggnader och som till stor del lagt grunden för svenskt modulbyggande.

Efter Flexator besöktes Eksjöhus som sedan sent 40-tal producerat prefabricerade enfamiljshem i trä.

- Det är mycket positivt att bostadsministern kommit hit, säger Träcentrums VD PO Simonsson som är den som bjudit in ministern. - Från Träcentrum är vi involverade i ett stort antal utvecklingsuppdrag för träbranschen. Vi har nära kontakt med hustillverkarna i regionen. Tillsammans med dem, Arbetsförmedlingen och VuxI12 startade vi under hösten i Eksjö en gemensam utbildning i industriellt byggande för att bidra till kompetensförsörjningen för husföretagen. Vi får inte heller glömma att trycket på bostadsbyggandet för med sig en positiv våg även för tillverkade av fönster, dörrar, golv, kök, möbler och mycket annat. Det är medvind i branschen nu!

 Ola Adolfsson, VD för Flexator som var ett av de företag som bostadsministern besökte, är även ordförande för innovationssatsningen Smart Housing Småland.

- Inom Smart Housing Småland pågår ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt kopplat till byggande och boende med fokus på trä och glas. Jag anser att det är mycket viktigt att vi företag i branschen samtidigt som vi har mycket att göra i våra verksamheter ändå tar oss tiden att genom sådana initiativ som Smart Housing även fokusera på att blicka framåt, jobba med innovationer och samverkan mellan företagen i branschen, akademierna och det allmänna i form av kommuner och regioner.

- För Flexator är samverkan inom branschen och med närliggande branscher och akademi central för vår utveckling. Vi vill jobba på smartast möjliga sätt med kunden i fokus. Vi är glada att bostadsministern besöker oss och tror det ökar intresset för det industriella träbyggandet samt att vi får tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan göra det enklare och billigare att köpa hus och minska regelkrångel.

.