<- Gå till Aktuelltöversikten

BordBirger: ”Att vårda kundrelationer är vår styrka”

 

My och Kent Larsson på BordBirger

En anrik historia i kombination med ständig produktutveckling och en rejäl satsning på eget lager har gjort BordBirger till en stabil aktör i möbelbranschen. Sedan 2018 deltar bolaget i Träcentrums projekt ”Kompetens för alla” för att stärka sin konkurrenskraft genom utbildning.

På Industrigatan i Bodafors hittar vi BordBirger. Här tillverkas varje år cirka 15 000 soffbord i många olika modeller och i olika träslag. Att produktionen sedan mitten av 1960-talet helt är inriktad på soffbord var ingen självklarhet. Från början snickrades det som efterfrågades. Men i takt med att bolaget växte blev soffbord den naturliga inriktningen.

- Våra soffbord säljs idag genom stora kedjor som Mio, EM, Möbelmästarna och Svenska Hem - bland annat. Där blir det ju lite volymer och vi har även en del export till Norge, berättar Kent Larsson som äger företaget tillsammans med sin syster och pappa.

Att BordBirger är ett genuint familjeföretag går inte att ta miste på. Den nuvarande vd:n Kent är den tredje generationen som driver bolaget. Sedan 2013 arbetar även Kents dotter My här.

- Jag läser till civilekonom parallellt med arbetet så jag jobbar så mycket jag kan. Oftast handlar det om marknadsfrågor för min del, men eftersom vi är ett litet företag får man ta i där det behövs. Ena dagen kan man planera inför Möbelmässan - nästa dag är det dags för löner. Man får hugga i där det behövs helt enkelt, berättar My.

Utbildning för unga ledare

BordBirger deltar i Träcentrums projekt ”Kompetens för alla” som har som mål att genom kompetensutveckling stärka företag inför framtida utmaningar. I projektet finns ett flertal utbildningssatsningar där man deltagit på olika sätt.

- Jag går bland annat en utbildning som heter ”Unga ledare - ett utvecklingsprogram” som arrangeras av Handelskammaren i Jönköping. Där är vi ett gäng med yngre personer från hela regionen, men från vitt skilda branscher, som träffas regelbundet. Vid varje träff fokuserar vi på aspekter av ledarskap och organisationsfrågor. Det är väldigt givande och roligt, berättar My Larsson.

Att jobba med kontinuerlig utveckling är ett naturligt inslag i BordBirgers verksamhet. Eftersom bolaget verkar i möbelbranschen är fokus på design och nya produkter ständigt närvarande. Därför är medverkan på Möbelmässan varje år ett självklart inslag i bolagets marknadsarbete.

- Det blir nästan som en marknadsundersökning. Vi tar fram ett antal nyheter som vi presenterar på mässan för att se hur de tas emot av marknaden. Ibland funkar en viss produkt direkt och vissa gånger måste vi justera den eller kanske till och med ta bort den ur sortimentet, berättar Kent.

Ett område där BordBirger jobbar för att ta fler marknadsandelar är offentlig miljö. Men för att komma in på den marknaden krävs dokumentation och certifieringar enligt Möbelfaktas standard.

- Som en del i Kompetens för alla har vi deltagit i Möbelfaktas utbildningar där man får lära sig att deklarera möbler för just offentlig miljö. Det handlar om allt från att dokumentera källor till arbetsvillkor. Utbildningen har varit mycket givande och vi känner att vi snart är redo att bearbeta den offentliga marknaden på ett mer strukturerat sätt, berättar My som tillsammans med Sara Fridhagen är de från BordBirger som gått utbildningen.

Många träslag i sortimentet

Trender är också något som påverkar ett företag i möbelbranschen men genom att erbjuda varje produkt i väldigt många olika träslag får BordBirgers produkter lång livslängd.

- Till viss del gör det också att vi kan klara en lågkonjunktur ganska bra. När marknaden viker neråt vill de flesta jobba med välkända leverantörer som håller hög kvalitet och är stabila. Där är vi starka, fortsätter Kent.

Personalomsättningen hos BordBirger är försvinnande låg. De som jobbar i bolaget har gjort det under lång tid.

- Men det är klart att vi måste jobba med kompetensförsörjning och hålla oss ajour med de frågor som är aktuella på arbetsmarknaden trots att vi har låg personalomsättning och mycket kompetenta medarbetare, berättar Kent.

Som en del i det arbetet har Kent deltagit i utbildningen ” Organisatorisk och social arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling” på Träcentrum.

- Det var en bra utbildning som gjorde att man fick upp ögonen för den typen av frågor men också hur man till exempel skapar en positiv stämning på jobbet, berättar Kent.

Försäljningsvariationerna över året hanterar bolaget genom att producera och fylla på lagerhyllorna under våren. Under hösten drar försäljningen igång på allvar och att då kunna leverera snabbt är en styrka.

- Vi har alltid jobbat med att vårda våra kundrelationer. Där är vi duktiga. Dels har vi korta leveranstider eftersom vi inte behöver vänta på att borden ska levereras från utlandet. Allt tillverkas och finns på lager i Bodafors, berättar My.

BordBirger

BordBirger startades 1933 under namnet Birger Larssons Möbelsnickeri. Under 1960-talet blev bord den självklara produkten i sortimentet och under 1980-talet bytte bolaget namn till BordBirger. 1992 började Kent Larsson arbeta i bolaget och 1999 tog han över rollen som vd efter sin far och sedan 2013 arbetar även Kents dotter My Larsson i bolaget. BordBirger är en av Träcentrums 37 ursprungliga stiftare och sedan 2018 deltar företaget i projektet ”Kompetens för alla”.

Kompetens för alla

Kompetens för alla är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden med ca 8 miljoner kronor från 2018-2020. I projektet ingår 35 småländska träföretag som fått en unik möjlighet till kompetensutveckling för framtida utmaningar.  Bakgrunden till projektet är att träindustrin i Småland står inför stora utmaningar och behöver börja arbeta strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning.