<- Gå till Aktuelltöversikten

Bok och konferensbidrag från BOOSTs delprojekt Metadesign

Goda relationer – ett sätt att skapa mer hållbara boenden

Kan nya, mer gemensamma boendeformer och hem vara ett sätt att bromsa klimatförändringar och social segregation? Ja, delvis, är slutsatsen i boken Oikology – Home Ecologics som är ett resultat av projektet BOOST metadesign. Designforskarna Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius från Linnéuniversitet är redaktörer för boken som ska inspirera alla som vill leva mer hållbart.

Forskningen från projektet mynnar ut i praktiska råd, som liknar de som finns i hemkunskapen. Relationer är utgångspunkten – om vi skapar eller förbättrar relationer med till exempel grannar kan vi leva mer resurssnålt, öka förståelsen för varandra och minska ensamhet. Boken är en inspiration för de som vill skapa mer hållbara sätt att leva, både privat och i yrkeslivet.

– Det kan vara så enkelt som att alla boende i ett lägenhetshus inte behöver äga varsin borrmaskin. Ett annat exempel är mat, där grannar tillsammans kan odla för att ta ett steg mot att bli lite mer självförsörjande. Många av exemplen är i grunden enkla att genomföra. Det enda som krävs är att vi vågar närma oss varandra och ta steget, säger Mathilda Tham, professor i design.

Allt kan de boende dock inte göra själva. Det krävs nya normer och sätt att se på hur vi lever och bor – till exempel på hur nybyggnationer utformas och anpassas för att underlätta för hållbara val och livsstilar.

– Deltagarna i projektet efterfrågar bland annat bättre möjligheter att odla i anslutning till hemmet, platser för att kunna umgås med grannar samt större flexibilitet i bostaden och bostadsområdet. De vill ha ett boende som kan möta växlande behov, och där är vi inte idag. Men vi hoppas att Oikology är ett steg i den riktningen, säger Mathilda.

Konferensbidrag

Konferensbidrag från delprojektet Metadesign kan du läsa här:

Ståhl, Å., Tham, M., Hyltén-Cavallius, S. (2017). How can we creatively & critically engage with power relations in collaborative design research? Workshop at Nordes 2017; Design + Power, Oslo.

Tham, M., Ståhl, Å., Hyltén-Cavallius, S. (2019). Making resilient research dissemination: the case of BOOST metadesign performing housing scenarios. Cumulus Conference Rovaniemi. Around the Campfire: Resilience and Intelligence. 29 May-1 June, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Fakta om projektet

BOOST metadesign är en del av projektet BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt), som är en satsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Tillväxtverket och regionala aktörer finansierar projektet. BOOST metadesign har fokuserat på boende för äldre, studenter och migranter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Projektet BOOST är ett samverkansprojekt mellan RISE, Linnéuniversitet, Jönköping University och Träcentrum. BOOST är kopplat till Smart Housing Småland, som är en accelerator och katalysator för näringslivet och en motor i det regionala innovations- och tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas. Smart Housing Smålands uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer både på ett nationellt och internationellt plan.

Mer information om Smart Housing Småland och BOOST finner du här:

www.smarthousing.nu

www.smarthousing.nu/boost

Kontakt för mer information samt om du vill beställa boken: Mathilda Tham, projektledare: mathilda.tham@lnu.se

Kontakt för mer information om BOOST: Ulrika Wikander, kommunikatör i projektet: ulrika@tracentrum.se