<- Gå till Aktuelltöversikten

Behöver ni accelerera ert strategiarbete?

Hoshin Kanri Accelerator är en möjlighet för dig och din organisation att accelerera ert arbete med strategiutveckling, där fokus kommer att vara;

✓ Hur ni kan utmana organisationen att uppnå bättre resultat

✓ Hur ni kan inkludera fler anställda i strategiarbetet

✓ Hur ni kan omsätta planer till handling på ett effektivt sätt

✓ Hur ni kan fånga upp de innovativa idéerna i strategiarbetet

 

Acceleratorn utgår från Hoshin Kanri, ett japanskt system för strategiutveckling. Hoshin Kanri (Management kompass) är den bortglömda grundbulten i lean management. ”Accelerator” signalerar en utvecklingsambition. Vi söker därför deltagare till Hoshin Kanri Acceleratorn som har en utvecklingsambition att få strategiarbetet i den egna organisation att bli ännu mer effektivt.

Första tillfället kommer vi att presentera och diskutera principerna för Hoshin Kanri, men större delen av tiden kommer vi tillsammans jobba med att identifiera och prioritera era utmaningar för ett strategiskt strategiarbete. När vi skiljs åt har ni satt grunderna för era utvecklingsprojekt.

Vid de påföljande träffarna kommer utvecklingsprojekten att utgöra den röda tråden. Men förutom att vi arbetar med era utmaningar när vi träffas så kommer vi även att fördjupa oss inom olika delar av Hoshin Kanri så som coaching, PDCA, visualisering, kommunikation (A3 metodiken) och processutveckling/lärande. Vilka delar som kommer att beröras styrs delvis av de utmaningar ni stöter på i era utvecklingsprojekt.

Efter avslutad accelerator kommer vi att regelbundet hålla kontakt med alla deltagare under cirka ett år för att säkerställa effekterna av utvecklingsprojekten och erhålla kunskap om hur programmet kan utvecklas.

Läs  mer här.