<- Gå till Aktuelltöversikten

Bakgrundsstudie Affärsmodellsinnovering: Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna

Inom delprojektet Affärsmodellsinnovering inom BOOST finns en ny spännande rapport.

I syfte att stimulera affärsmodellsinnovering i svensk träindustri med särskilt fokus på hustillverkning och bostadsbrist för utsatta grupper har en bakgrundsstudie genomförts i tre delar. Första delen tittar på fenomenet "Förtätning av Villastaden" som anses vara ett lovande sätt att tillgodose bostadsmarknadens växande behov. Därefter följer en genomlysning av de s.k. Attefallshusens möjligheter och slutligen kartläggs de nuvarande aktörerna av hustillverkare i Sverige.

Ta del av rapporten här.