Utveckling
2016-11-30 16:47

Träcentrum höll avslutningsseminarie kring Produktionslyftet med Ankarsrum Motors

Den 22 november 2016 hölls det avslutningsseminarie för Produktionslyftet på Ankarsrum Motors AB i Ankarsrum.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag. Träcentrum är utförare på uppdrag av Swerea/IVF i programmet.

David Andersson från Träcentrum har lett arbetet tillsammans med företagets ledning.

Vilka är de viktigaste lärdomarna som ni kommit fram till efter 18 månaders arbete? frågar vi David.

- Det är att tänka långsiktigt och i små steg. Företaget arbetar mer systematiskt och angriper problem på ett helt annat sätt än tidigare. Först och främst säkerheten, sedan kunden och utifrån detta jobbar man med förbättringar av hela verksamheten. Styrgruppens sätt att arbeta har förändrats radikalt under de 18 månaderna från att ofta springa på senaste bollen till att alltid prioritera vad som är viktigast på både kort och lång sikt och försöka se till helheten. Viktigt att poängtera är att det är en långsiktig resa som är påbörjad, säger David.

De båda pilotprojekten, kallade "produktionslina" och "produktutvecklingsprocess" har medfört dels nya sätt att tänka och angripa problem, men också medfört nya befogenheter och kunskaper som gör att de anställda kan angripa problem själva. Personalen kan självständigt nu ta tag i frågor som irriterar och det finns också en organisation runt som är beredda att ta emot frågeställningar som inte funnits tidigare. Kunderna får snabbare och ofta mycket mer precisa svar än tidigare men också möjlighet att påverka motorns prestanda och tillbehör utifrån behoven på ett bättre sätt.

Hela ledningen jobbar nu med att ständigt utveckla verksamheten utifrån strategiska mål och man bryter ner sina strategiska utmaningar ner i organisationen så att hela organisationen kan arbeta med att bidra till att uppnå målen. Tidigare var de strategiska frågorna något ledningen arbetade med själva i stor utsträckning. Idag är delaktigheten och förståelsen en helt annan.

- Jättekul att få lära känna ett fint företag som Ankarsrum Motors och vara med i deras process, säger David. 

Bild 1: Richard Breglund, coachningschef/ansvarig på Swerea/IVF

Bild 2: Delar av personalen från Ankarsrum Motors