<- Gå till Aktuelltöversikten

"- Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster har inneburit nya sätt att träffa andra företag och hitta nya samarbetsmöjligheter"

 

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus respektive vidareförädling av planglas. Träcentrum är tillsammans med Jönköping University, Linnéuniversitetet samt RISE (tillika projektkoordinator) regional genomförarorganisation.

- Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS. 

Företagets satsning på innovationsarbete i samverkan med Smart Housing Småland har lett till nya arbetssätt, nya produkter och en möjlighet att vara med i forskningens framkant.

Tanken på ett riktigt stort projekt hade funnits ett tag inom vinnväxtmiljön men inte förverkligats tidigare, när OBOS inträde i Sverige möjliggjorde en långsiktig satsning på att höja innovationsnivån i det industriella träbyggandet. Samarbetet startade vid årsskiftet 2015/15 då projektet High6 startade. Projektet blev kärnan för en satsning på forskning, utveckling och innovation inom OBOS och genererade massor av mindre projekt som tillsammans gav en innovativ plattform för det industriella träbyggandet.

Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster har inneburit nya sätt att träffa andra företag och hitta nya samarbetsmöjligheter.

- Vi får örat mot rälsen, vi får en inblick i vad som är på gång i branschen och kan själva vara med i forskningen. Smart Housing Småland är en plattform där akademi och näringsliv arbetar tillsammans, en arena där man inte bara forskar för forskningens skull, utanför att det ska skapas konkreta resultat och produkter, säger Carl-Johan Sigfridsson.

Samarbetet har också lett till att OBOS har utvecklat flera konkreta erbjudanden till kunderna. Ett exempel är företagets satsning på VR-visualisering som tog avstamp i en förstudie ledd av Smart Housing Småland. Genom 3D-modeller kan kunderna ”gå omkring” i sina hus långt innan de är byggda. Ett annat exempel är förstudien som ledde till att OBOS i dag erbjuder är takpannor med integrerade solceller i byggnader.

– Det är viktigt att vi kan vara en del av utvecklingen av hållbara lösningar och att attrahera miljömedvetna kunder som samtidigt bryr sig mycket om estetiken, säger Carl-Johan Sigfridsson.

Genom samarbetet med Smart Housing Småland har OBOS har fått upp ögonen för möjligheten att skapa flexibla, flyttbara väggar för att kunna anpassa utrymmet i en bostad. Det passar till exempel alla som lever varannan vecka-liv med sina barn. Våren 2021 har intresserade möjligheten att testbo en sådan lägenhet i Trollhättan.

Fortsättningen då? I framtiden väntar bland annat möjligheten att utnyttja Augmented reality, AR, för att visualisera sådant som ännu inte är på plats vid ett planerat husbygge. Det kan underlätta allt från beslut om var rör och ledningar ska dras, till vilken husplacering på tomten som ger husägaren den bästa utsikten.

– Om vi står still går andra om oss, säger Carl-Johan Sigfridsson. Det är en stor fördel att vi i näringslivet kan vara med och påverka och värdera de projektidéer som finns, säger han.

Läs mer om projekten inom Smart Housing Småland här.