<- Gå till Aktuelltöversikten

Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad.

Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i forskningsprojektet Metadesign.

På Stockholm Furniture & Light Fair presenterade forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl de resultat som framkommit inom delprojektet Metadesign inom projektet BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt). Det är ett av tre delprojekt i BOOST som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och RISE Glas, och finansieras av Tillväxtverket.

SVT har gjort ett inslag om projektet, se det här. 

De tre forskarna har skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt, och presenterade detta i olika scenarier. Scenarierna beskrivs av forskarna som provokationer eller diskussionsunderlag. En ung student kan till exempel flytta in hos en äldre person som bor rymligt och behöver hjälp med snöskottningen. Men nya lösningar kräver andra typer av kontrakt än de vi är vana vid – hur mäter man till exempel snöskottning?

– Sverige har flest ensamhushåll i världen. Vi har vant oss vid att ha mycket plats, men det är inte så framtidsanpassat. Vi kan tänka oss att vi kommer bo fler tillsammans i framtiden och dela på fler saker och ha fler gemensamma utrymmen, och då behövs andra typer av kontrakt mellan människor, säger Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitetet, och projektledare för BOOST Metadesign.

Forskarna har valt att fokusera på äldre, migranter och studenter som boendegrupp eftersom Sverige har en åldrande befolkning, en ökande andel migranter, och studenter har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Genom att arrangera workshoppar med grupperna, där även arkitekter och beslutsfattare deltog, har de kunnat sammanställa idéer kring nya former av boende – idéer som presenterades i en föreställning på Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm den 5 februari.

Om projektet

BOOST metadesign drivs av designforskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl. Det är ett av tre delprojekt i Boende- och bostadutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och RISE Glas, och finansieras av Tillväxtverket.

Kontakt

Mathilda Tham, professor vid Linnéuniversitetet, tel 072–536 94 66, mejl mathilda.tham@lnu.se